Ünvanı/Adı Soyadı Fakülte Sekreteri V. Ahmet SELÇUK
Görevi Fakülte Sekreteri V.
Telefon 0446 2265861-15009
e-posta @erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı Şef Zekiye GÜRSUL
Görevi Yazı İşleri- Personel İşleri
Telefon 0446 2265861-15008
e-posta @erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı  Bilgisayar İşletmeni Leyla AYDIN
Görevi Bölüm  ve Dekan Sekreteri
Telefon 0446 2265861-15000
e-posta laydin@erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı  Bilgisayar İşletmeni Gülsüm DONAT
Görevi  Mali İşler
Telefon  0446 2265861-15010
e-posta  
Ünvanı/Adı Soyadı Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KURŞUN
Görevi Öğrenci İşleri
Telefon 0446 2265861-15046
e-posta @erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı Memur Nazlıcan KÜLEKÇİ
Görevi Yazı-Personel İşleri
Telefon 0446 2265861-15008
e-posta @erzincan.edu.tr