BAŞDANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi  Hasan KILIÇGÜN

SINIFI DANIŞMANI
1. sınıf Arş. Gör. Mihirican KAÇAR
2. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Filiz YANGILAR
3. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Günay ESKİCİ
4. sınıf Arş. Gör. Hilal ŞAHİN