BAŞDANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi  Hasan KILIÇGÜN

SINIFI DANIŞMANI
1. sınıf Arş. Gör. Mihrican KAÇAR
2. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Filiz YANGILAR
3. sınıf Öğr. Gör. Nazife YILMAZ
4. sınıf Arş. Gör. Hilal ŞAHİN