Farabi Değişim Programı Birim ve Bölüm Koordinatörleri

Birim Koordinatörü  Doç. Dr. Arzu YILDIRIM
Hemşirelik Bölüm Koordinatörü  Yrd. Doç. Dr. Serap SÖKMEN
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hasan KILIÇGÜN