Beslenme ve Diyetetik Bölümü; insan sağlığının geliştirilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan beslenme düzeninin oluşturulması, var olan beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılarak belirlenen önerilerin uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü çeşitli yetenek ve beceri geliştirerek yetiştirmeyi amaçlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümüne verilmekte olan eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, Diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler, doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan uygulamalarını hastanelerde ve toplu yemek hizmeti veren kurumlarda yapmaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

  • Yataklı tedavi kurumlarında,
  • Tedavi kurumlarında; renal bakım üniteleri, diyabet eğitim merkezleri, enteral-parenteral beslenme ekibinde,
  • Özel diyet polikliniklerinde,
  • Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),
  • Gıda sanayinde,
  • Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında,
  • Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde,
  • Spor merkezli okullarda, zayıflama merkezlerinde, spor kulüplerinde,
  • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

Mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği’ ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir. Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.