Bir Sayfa Seçin

Hemşirelik Bölümü

Uluslararası hemşireler konseyine göre hemşire; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubu üyesidir.
 
Hemşirelik Bölümünde uygulanmakta olan eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun hemşirelik bakımı vermek için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmaktır. Hemşirelik öğretimi, yönetimi ve araştırma alanlarında bilgi ve anlayış kazandırmak, kazanmış olduğu bilgileri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde  kullanabilmesini ve hemşirelik bakımında yöntem geliştirmenin önemini kavramasını sağlamaktır.
 
Hemşirelikte lisans öğretimini tamamlayarak mezun olanlar koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren bütün kuruluşlarda hemşire olarak görev alabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar, istemeleri ve gerekli şartları sağlamaları halinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.