EnglishTurkish

Birim Dokümanları

 1. Akreditasyon Komisyonu Görev Tanımı
 2. Arşiv Komisyonu Görev Tanımı
 3. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Görev Tanımı
 4. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Programı Uyum Komisyonu Görev Tanımı
 5. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kalite Komisyonu Görev Tanımı
 6. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Görev Tanımı
 7. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun İzlem Komisyonu Görev Tanımı
 8. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Projelerini Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı
 9. Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler İzlem Komisyonu Görev Tanımı
 10. Birim Engelli Temsilcisi Görev Tanımı
 11. Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımı
 12. Değişim Programları Birim Koordinatörlüğü Görev Tanımı
 13. Dış Kurumlarla ve Derneklerle İşbirliği Komisyonu Görev Tanımı
 14. Eğitim Komisyonu Görev Tanımı
 15. Fakülte Web Sayfası Komisyonu Görev Tanımı
 16. Fiyat Tespit Komisyonu Görev Tanımı
 17. Hemşirelik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Görev Tanımı
 18. Hemşirelik Bölümü Bölüm Kalite Komisyonu Görev Tanımı
 19. Hemşirelik Bölümü Erasmus Programı Uyum Komisyonu Görev Tanımı
 20. Hemşirelik Bölümü Mezun İzlem Komisyonu Görev Tanımı
 21. Hemşirelik Bölümü Öğrenci Projelerini Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı
 22. Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Görev Tanımı
 23. Hurda İmha Komisyonu Görev Tanımı
 24. Kariyer Etkinlikleri Düzenleme Komisyonu Görev Tanımı
 25. Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu Görev Tanımı
 26. Kriter Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı
 27. Kurumsal İletişim Birim Komisyonu Görev Tanımı
 28. Lisans Ders Bilgi Paketi Sorumlusu Görev Tanımı
 29. Mezuniyet Komisyonu Görev Tanımı
 30. Muayene Kabul Komisyonu Görev Tanımı
 31. Oryantasyon Komisyonu Görev Tanımı
 32. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı
 33. Rehberlik Danışmanlık ve Burs Komisyonu Görev Tanımı
 34. Risk Yönetimi Komisyonu Görev Tanımı
 35. Satın Alma Komisyonu Görev Tanımı
 36. Sportif Faaliyetler Komisyonu Görev Tanımı
 37. Stratejik Plan İzlem ve Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı
 38. Taşınır Kayıttan Düşme ve Hurdaya Ayırma Komisyonu Görev Tanımı
 39. Uygulamalı Dersler Komisyonu Görev Tanımı
 40. Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörlüğü Görev Tanımı
 41. Yılsonu Taşınır Sayım Komisyonu Görev Tanımı