EnglishTurkish

Fakülte Hakkında

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi olmak üzere 5(beş) bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz Ebelik, Çocuk Gelişimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinde öğrenci bulunmamakta, Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümüne MF-3 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Fakültemizde 29 akademik (14 öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi), 6 idari personel, 780 öğrenci ile eğitim-öğretimi sürdürmektedir.

Fakültemizin bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, temel bilgi ve becerilerle donatılmış birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerine, analiz ve sentez yeteneğine sahip, tercih edilen meslek üyeleri yetiştirme özveri ile çağdaş standartları sağlamış, sürekli gelişen, eğitim-öğretim programları, bilimsel araştırmaları ve toplumun sağlıklı gelişimine katkısı ile model oluşturan ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen  Sağlık Bilimleri Fakültesi   olması hedeflenmektedir.

Proje ve Etkinlikler

Fakültemiz Hemşirelik Bölümünde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında “hemşirelik beceri laboratuvarı” isimli proje tamamlanmış olup “doğum ve çocuk beceri laboratuvarının geliştirilmesi” projesi ise devam etmektedir. Fakültemiz beslenme ve diyetetik bölümü BAP projesi kapsamında “Beslenme ve Diyetetik laboratuvarın geliştirilmesi” isimli proje ile başvuruda bulunmuştur. Bunlar dışında Fakültemiz öğretim elemanları tarafından BAP projesi kapsamında yürütülen projeler tamamlamış ve yayına dönüşmüştür.

Fakültemiz öğretim elemanları kendi alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış ve bu kongrelerin bazılarında eğitimci,  konuşmacı, panelist, oturum başkanı, program değerlendirme ve izleme komisyon üyesi olarak yer almış, sözel ve poster bildiri sunumları yapmış olup alanları ile ilgili kurslara katılarak kendilerini geliştirmiş/geliştirmektedirler. Öğretim elemanlarımız TÜBİTAK projesinde araştırmacı, UNDP-Sabancı Vakfı Kadın İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında yürütülen bir projede eğitimci, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde Erzincan’da İkinci Bahar Yaşlı ve Hasta Bakımı Refakatçisi Eğitim Projesi İsimli Avrupa Birliği Projesinde eğitim uzmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyabeti Durduralım Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer almışlardır. Ayrıca Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında sunulan proje ile Yüksekokulumuz öğretim elemanlarına 12-13 Ocak 2015 tarihlerinde istatistik eğitimi verilmiştir.

Fakültemiz 7-8 Kasım 2014 tarihinde Geriatri Hemşireliği Kursuna ev sahipliği yapmıştır. Her yıl Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerine etkinlik programı düzenlenmekte ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasında da etkinlikler düzenlenmektedir. Kendi üniversitemiz ve diğer üniversitelerden bilgi paylaşımında bulunmak üzere öğretim üyeleri davet edilmektedir. Hemşirelik bölümünden 7 öğrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 1-3 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen 13. Ulusal öğrenci kongresine, 15 öğrenci 22-26 Nisan 2015 tarihlerinde Melikşah Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 14. Ulusal Hemşirelik Kongresine bildirileri ile katılmışlardır. Öğrencilerimiz üniversitemiz bahar şenlikleri kapsamında bayan voleybol, erkek voleybol, basketbol ve futbol takımları ile Fakültemizi temsil etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite bünyesinde yer alan kulüplere üye olarak çeşitli faaliyetlerde görev almaktadırlar. Hemşirelik bölümü öğrencileri Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri ve Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri uygulaması kapsamında il merkezi ve köylerde sağlığı koruma, geliştirme farkındalık oluşturma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarına yönelik çeşitli eğitim ve destek programları düzenlenmektedir.

 Fiziki Altyapı

Fakültemiz bünyesinde 9 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 hemşirelik beceri laboratuvarı, 1 beslenme ve diyetetik laboratuvarı, 1 toplantı salonu ve 1 spor salonu bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümüne ilk öğrenciler 1999-2000 eğitim-öğretim yılında alınmış ve ilk mezunlar 2003 yılında verilmiştir. Öğrencilerin teorik derslerle birlikte laboratuvar ve klinik/saha uygulamaları ile mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmaları; çeşitli bilimsel-toplumsal etkinlikler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile temel insani ve mesleki değerleri, etik ilkeleri içselleştirerek meslek bilinci ve bağlılığını geliştirmeleri, günümüz bilgi toplumu ve küreselleşme sürecinde değişen değerleri ve ilkeleri benimseyerek bireysel gelişimini sürdürmeleri de amaçlanmaktadır.

Hemşirelik sağlık alanında serbest dolaşım kapsamında yer alan mesleklerden biri olduğundan mezunların çalışma alanları geniştir. Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda (devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, okul ve kreşler) görev yapabilmekte, ayrıca bu kurum ve kuruluşlarda sağlık yöneticisi ve uzmanı olarak da çalışabilmektedirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2005 yılında kurulmuş olup 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümümüz insan  sağlığının geliştirilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan beslenme düzeninin oluşturulması, var olan beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılarak belirlenen önerilerin uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak diyetisyenleri çeşitli yetenek ve beceri geliştirerek yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimleri, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler, doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan uygulamalarını hastanelerde ve toplu yemek hizmeti veren kurumlarda yapmaktadır.

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında; renal bakım üniteleri, diyabet eğitim merkezleri, enteral-parenteral beslenme ekibinde; özel diyet polikliniklerinde, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek, içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda), gıda sanayinde, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde, spor merkezli okullarda, zayıflama merkezlerinde, spor kulüplerinde, eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.