EnglishTurkish

İç Kontrol

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

 

KOS-1: Etik Değerler  ve Dürüstlük

KOS_1.3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

KOS-2: Vizyon- Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

KOS_2.1.1 Misyon-Vizyon

 

KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar

KOS_2.2.1_Dekan_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.2_Dekan_Yardımcısı_Görev_ve_Sorumlulukları

-Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Öğrenci İşleri)

-Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Personel işleri)

KOS_2.2.3_Fakülte_Sekreteri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.4_Bölüm_Başkanı_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.5_Öğretim_Üyesi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.6_Araştırma_Görevlisi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.7_Bölüm_Sekreteri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.8_Personel_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.9_Yazı_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.10_Taşınır_Kayıt_Kontrol_Yetkilisi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.11_Öğrenci_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.12_Satın_Alma_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.13_Mutemet_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.14 Özel Kalem Görev ve Sorumlulukları

 

KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi

KOS_2.3.1_Organizasyon_Şeması

KOS_2.3.2 Görev Dağılım Çizelgesi

 

KOS_2.4_Hassas Görevler

KOS_2.4.1 Hassas Görevler

 

KOS-4: Yetki Devri

İkiz Görevlendirme Formu

İkiz Görevlendirme ve Görev Yetki Devri Formu

Yetki Devri Formu

 

RDS-5: Planlama ve Programlama

RDS_5.1_Stratejik Plan 2020-2024

RDS 5.2_Birim Faaliyet Raporu 2020

 

RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS_ 6.1 Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi

RDS_6.2 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS _6.2 Acil Eylem Planı

 

KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS_8.1 Personel Formları

KFS_8.2 Öğrenci Formları

 

 

KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.1.1_Araştırma-Görevlisi-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.2_Bölüm-Başkanı-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.3_Fakülte-Kurulunun-Oluşumu-İş-Akışı.

KOS_8.2.1.4_Gelen-Evrak-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.5_Giden-Evrak-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.6_Görev-Uzatma-İşlemleri

KOS_8.2.1.7_Görevlendirme-İşlemleri-Akış-Şeması

KOS_8.2.1.8_İdari-Personel-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.9_İzin-İşlemleri

KOS_8.2.1.10_Soruşturma-İşlemleri-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.11_Doktor-Öğretim Üyesi-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.12_Yazı-İşleri

KOS_8.2.1.13_Yönetim-Kuruluna-Üye-Seçimi-İş-Akışı

 

KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.2.1_Akademik-Öğrenci-Danışman-Atama-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.2_Arasınav-Programı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.3_Bütünleme-Sınav-Programı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.4_Ders-Kaydı-İş-Akışı

KOS_8.2.2.5_Ders-Muafiyeti-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.6_Dikey-Geçiş-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.7_Ek-Sınavlar-İş-Akışı

KOS_8.2.2.8_Kayıt-Dondurma-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.9_Lys-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.11_Öğrenci-Askerlik-İş-Akışı

KOS_8.2.2.12_Öğrenci-Bursları-İş-Akışı

KOS_8.2.2.13_Öğrenci-Disiplin-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.14_Yös-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.15_Yatay-Geçiş-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

 

KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.3.1_657-Sayılı-Kanun-64c-Maaş-Farkları-İş-Akışı

KOS_8.2.3.2_Açıktan-Ve-Yeniden-Atanma-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.3_Bütçe-Planlama-Birimi-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.4_Devir-Yoluyla-Malzeme-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.5_Devir-Yoluyla-Malzeme-Giriş-İş-Akışı

KOS_8.2.3.6_Doğum-Yardımı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.7_Döner-Sermaye-Katkı-Payı-Mahsup-İş-Akışı

KOS_8.2.3.8_Ek-Ders-Ücreti-İş-Akışı

KOS_8.2.3.9_Emeklilik-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.10_Fiili-Hizmet-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.11_Geçici-Görev-Yolluğu-Yurt-Dışı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.12_Geçici-Görev-Yolluğu-Yurt-İçi-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.13_Genel-Sağlık-Sigortası-İş-Akışı

KOS_8.2.3.14_Hibe-Yoluyla-Malzeme-Giriş-İş-Akışı

KOS_8.2.3.15_Hurda-Yoluyla-Malzeme-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.16_İstifa-Askerlik-Ücretsiz-İzin-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.17_İşçi-Giyim-Yardımı

KOS_8.2.3.18_İşçi-Maaşları

KOS_8.2.3.19_İşçi-Tediyeleri-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.20_Kısıtlı-Maaş-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.21_Nakil-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.22 Ölüm-Yardımı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.23_Personel-Maaşları-İş-Akış-Şeması

KOS_8.2.3.24_Rapor-Borcu-İş-Akışı

KOS_8.2.3.25_Satın-Alma-Yoluyla-Taşınır-Alımları-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.26_Satınalma-Birimi-İhale-İş-Akışı

KOS_8.2.3.27_Satınalma-Birimi-Ön-Ödeme-Avans-Kredi-İş-Akışı

KOS_8.2.3.28_Sayım-Ve-Devir-İşlemleri-İş-Akışı

KOS_8.2.3.29_Sınav-Ücreti-İş-Akışı

KOS_8.2.3.30_Sürekli-Görev-Yolluğu-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.31_Taşınır-Yönetim-Hesabı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.32_Tüketim-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.33_Ücretsiz-İzin-Ve-Askerlik-Dönüşü-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.34_Zimmet-Verme-İş-Akışı

KOS_8.2.3.35_Zimmetten-Düşme-İş-Akışı

 

KFS-9: Görevler Ayrılığı

KFS_9.1_Görevler_Ayrılığı

 

BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi

BİS_17.1_İç Kontrolün Değerlendirilmesi