EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

MİSYON
Bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, mesleki ve toplumsal değerleri benimseyen, ülkenin sağlık hedeflerine ulaşmada liderlik edebilen, bilimsel araştırmalarla toplum sağlığına katkıda bulunan sağlık profesyonelleri yetiştirmek.

VİZYON
Lider sağlık profesyoneli yetiştirmede Anadolu’da Bir Dünya Fakültesi olmak.

KURUMUN TEMEL DEĞERLERİ

İnsan ve hasta haklarına saygı: Fakülte çalışanları birbirlerine ve hizmet sundukları

tüm bireylere karşı birey merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke edinirler.

Şeffaflık: Faaliyetler paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.

Eşitlik: Fakülte yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakate önem

verir ve emeğe saygı gösterir.

Paylaşımcılık ve ekip ruhuna sahip olmak: Fakülte çalışanları paylaşma ve ekip

ruhu anlayışı içinde hareket eder.

Yenilikçilik ve üretkenlik: Çalışanlar yenilikçi ve üretici düşünce ve görüşlerini

serbestçe dile getirir, risk alır.

Çevre bilinci: Fakülte çalışanları çevre ve doğal dengenin korunmasına yönelik

olarak üst düzeyde duyarlılık gösterir ve yaptığı fiziki çalışmaları bu doğrultuda

sürdürür.

Mükemmeli aramak: Fakültenin öz-ülküsünün bir gereği olarak toplumsal hizmette,

bilimsel çalışmalarda ve verdiği eğitimde her zaman mükemmel olmayı amaçlar ve bu

doğrultuda çalışmalarını sürdürür.

Toplum yararı: Fakülte faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.